Scroll to top

Pokój i Dobro!

Witamy na stronie Bernardyńskiego Duszpasterstwa Powołań!

My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą i mądrością Bożą.

1 Kor 1, 23-24

Najwyższy, chwalebny Boże,

rozjaśnij ciemności mojego serca

i daj mi, Panie,

prawdziwą wiarę,

niezachwiana nadzieję

i doskonałą miłość,

zrozumienie i poznanie,

abym wypełniał Twoje święte

i prawdziwe posłannictwo.

/Bernardyni

Bernardyńskie Duszpasterstwo Powołaniowe

Powołanie

Bernardyni

Bernardyni

Bernardyni to popularna nazwa jednej z pięciu polskich prowincji Zakonu Braci Mniejszych. Początki naszej obecności na ziemiach polskich sięgają roku 1453, kiedy to do Krakowa przybył franciszkański zakonnik: święty Jan Kapistran, który założył pierwszy klasztor w Krakowie pw. Świętego Bernardyna ze Sieny.

Cel

Cel

Nasze życie skupione wokół wypełniania zobowiązań wypływających ze złożonych ślubów dąży do Boga, który jest jedynym dobrem. Realizacja Ewangelii w codziennym życiu jest szczęściem osób konsekrowanych i znakiem dla świata przyszłego nadejścia Królestwa Bożego. Nasze posłannictwo polega na modlitwie i ewangelizacji przez przykład życia, głoszenie Słowa Bożego, sprawowaniu sakramentów oraz podejmowaniu innych posług dla dobra Kościoła i świata.

Zapraszamy

Zapraszamy

Zapraszamy na rekolekcje, dni skupienia oraz do indywidualnego kontaktu z duszpasterzami powołań.
Jeśli odczuwasz w sobie pragnienie życia w Zakonie, lub chcesz poznać sposób życia naszej Wspólnoty - napisz do nas!

/Napisz do nas

Bernardyńskie Duszpasterstwo Powołaniowe

Kontakt

Nie uciekaj przed Jego głosem, wzrokiem. Otwórz się całkowicie na Jego Ducha i proś Go tak jak umiesz swoimi słowami, sercem, myślą.